Hành trình “Đến với địa chỉ đỏ” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

0
175
tdcf_lead_message

 Nhằm tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống; tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị  về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Việt Nam (26/3/1931-26/3/2023).

Sáng ngày 24/3/2023, Cấp ủy, Chính quyền, Công đoàn và Chi đoàn Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) phối hợp tổ chức Hành trình “Đến với địa chỉ đỏ” trên điạ bàn Thành phố. Thông qua hành trình ý nghĩa này, toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và đoàn viên cơ quan Chi cục DS-KHHGĐ được ôn lại lịch sử, giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần bất khuất, tự hào, tự tôn của dân tộc. Qua đó khơi dậy tinh thần tự hào của tuổi trẻ Chi cục DS-KHHGĐ nguyện tiếp bước, ra sức học tập, cống hiến, mang sức trẻ, trí tuệ và lòng nhiệt huyết để góp phần xây dựng một Thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình./.

 

Đoàn tham quan Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh

Đoàn tham quan Di tích lịch quốc gia Quán Nhan Hương

Đoàn tham quan Bảo tàng lịch sử Việt Nam