Kết quả thẩm định công tác đổi sổ ghi chép ban đầu về Dân số giai đoạn 2021-2025

0
93

Căn cứ Kế hoạch số 65/KH-CCDS ngày 15 tháng 3 năm 2022 của Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) thành phố về việc Thẩm định công tác Đổi sổ ghi chép ban đầu về Dân số (A0) giai đoạn 2021-2025; Chi cục Dân số đã thành lập đoàn thẩm định và tiến hành thẩm định tại 22/22 quận, huyện và thành phố Thủ Đức. Kết quả cụ thể như sau:

Về công tác chỉ đạo, điều hành: có 22/22 đơn vị ban hành kế hoạch thực hiện công tác đổi sổ A0, trong đó có 19 đơn vị do Ủy ban nhân dân xây dựng kế hoạch thực hiện công tác Đổi sổ A0 giai đoạn 2021-2025, riêng 3 đơn vị do Phòng Y tế ký ban hành kế hoạch (Quận 5, 8, 11); 100% đơn vị thực hiện giao ban về công tác đổi sổ A0.

Về thẩm định thực tế: đoàn thẩm định tiến hành đi thực tế tại 51 địa bàn với 355 hộ. Trong đó có 32 địa bàn có tỷ lệ trùng khớp từ 80% trở lên; có 19 địa bàn có tỷ lệ trùng khớp dưới 80%.

Về thẩm định hồ sơ cấp quận và xã: thực hiện cấp phát 421.915 phiếu A0 đến phường, xã và cộng tác viên; số phiếu thu hồi về: 183.072 phiếu, tỷ lệ 43,4%; thẩm định biên bản mẫu 1 và mẫu 2 của 310 phường – xã và thẩm định 100% biên bản mẫu 3 và mẫu 4 cấp quận đều đạt yêu cầu theo quy định.

Về kinh phí: có 20/22 đơn vị sử dụng kinh phí được cấp cho công tác đổi sổ A0 giai đoạn 2021-2025 với tổng số tiền 2.258.227.987đồng/3.075.582.000 đồng (73,42%). Có 02 đơn vị không sử dụng kinh phí được cấp cho công tác đổi sổ A0 giai đoạn 2021-2025: Quận 8, huyện Nhà Bè.

Qua rà soát đổi sổ A0 giai đoạn 2021-2025, quận huyện và thành phố Thủ Đức đã thu thập, cập nhật được 147.087 hộ với 470.755 nhân khẩu mới, đồng thời rà soát xóa nhân khẩu trùng, biến động sinh, tử và tình trạng hôn nhân… Đến nay đã có quận Gò Vấp, Quận 6 cơ bản. Quận 1, 3, 4, 5, 6 ,12, Bình Thạnh, Gò Vấp, Bình Tân, Tân Bình, Củ Chi Cần Giờ đã khắc phục đang in sổ A0 mới giai đoạn 2021-2025. Còn quận 7, 8, 10, 11, Phú Nhuận, Tân Phú, Thủ Đức, Bình Chánh, Hóc Môn, Nhà Bè khẩn trương khắc phục những nội dung còn thiếu sót do Trưởng đoàn Thẩm định kết luận./.