QUẬN 10 TỔ CHỨC LỄ KÝ KẾT PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC DÂN SỐ VÀ PHÁT TRIỂN NĂM 2023

0
64

Ngày 10/5/2023, Phòng Y tế tổ chức lễ ký kết phối hợp liên ngành về công tác Dân số và lồng ghép tuyên truyền chuyên đề ”Chung tay đẩy lùi bệnh tan máu bẩm sinh vì sức khỏe cộng đồng, vì tương lai nòi giống” nhân dịp hưởng ứng Ngày Thalasemia Thế giới 08/5” tại Hội trường Ủy ban nhân dân phường 12, Quận 10.

Tham dự lễ ký kết có: bà Ngô Thị Thanh Thảo, Phó trưởng phòng Truyền thông – Giáo dục thuộc Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình; ông Bùi Thế Hải – Quận ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân – Trưởng Ban Chỉ đạo Dân số và Phát triển quận; ông Lê Hồng Tây – Trưởng phòng Y tế Quận và đại diện các ban ngành, đoàn thể, lãnh đạo và chuyên trách 14 phường cùng các cô chú cộng tác viên trên địa bàn Quận 10.

Tại buổi lễ Phòng Y tế  đã tổ chức ký kết phối hợp liên ngành về công tác dân số và phát triển với các đơn vị: Bệnh viện, Trung tâm Y tế dự phòng, Phòng Tư pháp, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Văn hóa – Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn Lao động và Quận đoàn 10.

          Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Thế Hải đề nghị Phòng Y tế cần tập trung phối hợp với các ngành để thực hiện, lưu ý việc củng cố, ổn định, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác Dân số ở cơ sở, đảm bảo số lượng và chất lượng; các đơn vị đã ký kết cần phải chi tiết cụ thể hóa những mục tiêu, những nội dung phối hợp, tạo được sức lan tỏa trong cộng đồng nhằm hoàn thành các chỉ tiêu trong năm 2023 đối với công tác dân số.

Sau lễ ký kết, bà Ngô Thị Thanh Thảo đã tuyên truyền chuyên đề ”Chung tay đẩy lùi bệnh tan máu bẩm sinh vì sức khỏe cộng đồng, vì tương lai nòi giống”.