Tham gia Hội thi vẽ tranh “Thiếu nhi Ngành Y tế chung tay Bảo vệ môi trường” năm 2023

0
97

Hưởng ứng Ngày môi trường Thế giới 05/6/2023, nhằm nâng cao nhận thức cho thanh thiếu nhi về vai trò, tầm quan trọng của việc bảo vệ tài nguyên môi trường trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa hiện nay. Qua đó, giúp các em nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động bảo vệ môi trường chung, ứng phó với biến đổi khí hậu, sử dụng tiết kiệm và hiệu qủa tài nguyên thiên nhiên, sống hài hòa với thiên nhiên, sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường đồng thời nhắc nhở, kêu gọi mọi người cùng thực hiện.

Căn cứ kế hoạch Công đoàn Ngành Y tế, Công đoàn cơ sở Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình Thành phố (gọi tắt là CĐCS Chi cục) xây dựng Kế hoạch số 01/KH-CĐCS ngày 20 tháng 04 năm 2023 về việc triển khai Hội thi vẽ tranh “Thiếu nhi Ngành Y tế chung tay Bảo vệ môi trường” năm 2023 cho con của công nhân viên chức và người lao động đang công tác tại đơn vị trong độ tuổi từ 6 – 15 tuổi có năng khiếu về hội họa tham gia thi vẽ tranh.

Ngày 22/5/2023, CĐCS Chi cục đã nhận được 06 tác phẩm của các cháu gửi tham gia hội thi. Qua hình vẽ, các cháu đã thể hiện về tình trạng ô nhiễm môi trường xung quanh chúng ta như ô nhiễm nguồn nước, rác thải, ô nhiễm biển… đang và ngày càng đe dọa đến cuộc sống của mọi sinh vật trên trái đất mà không ai hết chính con người là nguyên nhân sâu xa dẫn đến ô nhiễm. Chính vì vậy, chúng ta cần phải có trách nhiệm trong việc nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp, vì bảo vệ môi trường là bảo vệ chính cuộc sống của mỗi chúng ta nói riêng và của cả nhân loại nói chung.

Hình ảnh 06 tác phẩm của các cháu tham gia Hội thi vẽ tranh năm 2023.

Hình 1- Cháu Phạm Đăng Khoa

Hình 2- Cháu Nguyễn Trung Hiếu

Hình 3- Cháu Vũ Trần Gia Hưng

Hình 4- Cháu Huỳnh Phạm Phương Nhi

Hình 5- Cháu Đoàn Huỳnh Bảo Minh

Hình 2- Cháu Phạm Nhật Nam