Hội nghị tổng kết công tác Dân số năm 2023

0
140

Ngày 25 tháng 01 năm 2024, Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình Thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Dân số năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế, đại diện Phòng nghiệp vụ – Sở Y tế, Lãnh đạo Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình, Lãnh đạo các phòng chuyên môn trực thuộc Chi cục; Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác Dân số của Phòng Y tế thành phố Thủ Đức và 21 quận, huyện.

Ông Phạm Chánh Trung, Chi cục Trưởng Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị đại biểu đã nghe Lãnh đạo các phòng chuyên môn báo cáo tổng kết hoạt động công tác Dân số năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Dân số năm 2023.

Ông Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế trao giấy khen cho đại diện Tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong trong công tác dân số năm 2023

Phát biểu tại Hội nghị, Ông Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế đã biểu dương sự nỗ lực của Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình, Lãnh đạo các Phòng Y tế trong việc chỉ đạo triển khai có hiệu quả các hoạt động công tác dân số trên địa bàn, nhất là trong thực hiện Chiến dịch truyền thông lồng ghép và  cung cấp dịch vụ nâng cao chất lượng dân số tại vùng có mức sinh thấp năm 2023 đã góp phần thực hiện đạt và vượt một số chỉ tiêu kế hoạch công tác Dân số năm 2023 do Trung ương và Thành phố giao: Số người cao tuổi được lập hồ sơ khám sức khỏe định kỳ 488.069 trường hợp, đạt tỷ lệ vượt 8,7% so với năm 2022; Tỷ số giới tính khi sinh dự ước là: 107,9 trẻ nam/100 trẻ nữ , có xu hướng giảm so với cùng kỳ (năm 2022 là 108,78 trẻ nam/100 trẻ nữ); Hoàn thành chỉ tiêu khám sức khỏe trước khi kết hôn bằng hình thức xã hội hóa, với 1.177 cặp thanh niên nam, nữ sắp kết hôn tự nguyện tham gia thực hiện, đạt 110% so với chỉ tiêu; Các biện pháp tránh thai trong năm 2023 là 544.375 trường hợp thực hiện, đạt 120% so kế hoạch. Trong nỗ lực giải quyết tình trạng mức sinh thấp của Thành phố, ngành Dân số đã có nhiều giải pháp mạnh mẽ tập trung trong các hoạt động Truyền thông – Giáo dục. Với những kết quả đạt được, Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình được Bộ Y tế tặng cờ thi đua năm 2023.

Ông Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Sở Y tế xác định nhiệm vụ nâng cao năng lực y tế cơ sở là một trong bốn nhiệm vụ trong tâm của ngành y tế. Vì vậy, để tiếp tục giữ vững và phát huy kết quả đạt được, công tác Dân số cần tập trung thực hiện các nội dung cơ bản sau:

– Một là, nâng cao chất lượng số liệu thống kê dân số; cần thực hiện chuyển đổi số trong thu nhập dữ liệu dân cư, số liệu đảm bảo tính chính xác, kịp thời; là dữ liệu nền đáng tin cậy để phục vụ các hoạt động quản lý Nhà nước.

– Hai là, thực hiện đa dạng các mô hình truyền thông phương tiện truyền thông đại chúng, mạnh dạn áp dụng các mô hình truyền thông mới, truyền thông đúng đối tượng để phát huy hiệu quả của hoạt động truyền thông, các địa phương cần thực hiện khảo sát định kỳ để đánh giá hiệu quả công tác truyền thông dân số trên địa bàn.

– Ba là, đẩy mạnh hoạt động phối hợp giữa các Sở, ngành trong thực hiện các hoạt động, phát huy thế mạnh, sở trường, đảm bảo hoạt động đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác: Khám sức khỏe tiền hôn nhân, khám phụ khoa, hồ sơ điện tử khám sức khỏe người cao tuổi,…

– Bốn là, quản lý nguồn nhân lực, củng cố lại nhân sự tuyến cơ sở nhất là cộng tác viên dân số, đây là cánh tay nối dài của ngành, cần đảm bảo hoạt động thực chất, hiệu quả thu thập thông tin dữ liệu đầu vào trong cập nhật biến động dân cư; cần tiếp cận công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng dữ liệu kho Dữ liệu điện tử chuyên ngành Dân số.