Quận 4: Truyền thông tư vấn về chăm sóc Sức khỏe sinh sản

0
50

Sáng 27/8/2015, Phòng Y tế Quận 4 phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ, Quận đoàn 4 tổ chức hội nghị truyền thông Tư vấn về chăm sóc Sức khỏe trẻ em – Sức khỏe sinh sản – Kế hoạch hóa gia đình cho hơn 250 người là phụ huynh có con dưới 6 tuổi, các cặp nam nữ chuẩn bị kết hôn và ban chỉ đạo công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình 15 phường trên địa bàn quận.

Báo cáo viên là Bác sĩ Nguyễn Văn Hùng – Trưởng phòng Dân số – Kế hoạch hóa gia đình Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình thành phố.

Chuyên đề bao gồm 2 phần: Vệ sinh cá nhân và môi trường trong cuộc sống nói chung, chăm sóc sức khỏe trẻ em nói riêng; Truyền thông Tư vấn chăm sóc Sức khỏe sinh sản – Kế hoạch hóa gia đình.

Hội nghị nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng về chăm sóc Sức khỏe trẻ em – Sức khỏe sinh sản – Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn quận./.

MXN_2632 [1600x1200]

Toàn cảnh hội nghị

MXN_2633 [1600x1200]
Bác sĩ Nguyễn Văn Hùng – Trưởng phòng Dân số – Kế hoạch hóa gia đình Chi cục Dân số thành phố báo cáo chuyên đề