QUẬN 5: Họp giao ban công tác hoạt động DS-KHHGĐ Tháng 8 năm 2015

0
56

Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện các hoạt động đạt hiệu quả hơn nữa trong công tác DS-KHHGĐ về các chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2015.

Ngày 03/8/2015, Phòng Y tế Quận 5 tổ chức họp giao ban Tháng 8 tại Phòng họp B của Ủy ban nhân dân Quận 5.

Tại buổi họp, bà Nguyễn Thị Phương Thúy – Phó Trưởng Phòng Y tế đã điểm lại các hoạt động diễn ra trong 7 tháng đầu năm của Quận về những mặt làm được và hạn chế, tồn tại, các chỉ tiêu đạt được, chưa đạt, cũng như khó khăn cho cán bộ chuyên trách cùng góp ý kiến thảo luận, phân tích những khó khăn để hoàn thiện hơn nữa.

Đồng thời triển khai các hoạt động công tác Quý IV năm 2015./.

HINH 2 [1600x1200]

Bà Nguyễn Thị Phương Thúy – Phó Trưởng Phòng Y tế phát biểu trong buổi họp