Cần thiết thay đổi mục tiêu của chính sách dân số

0
63

(SGGPO). – Với chức năng giám sát và phản biện xã hội, ngày 17 – 9, tại Hà Nội, Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam phối hợp với Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tại Việt Nam tổ chức hội nghị đối thoại chính sách về dân số và phát triển bền vững.

GS-TS Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại hội nghị

Quỹ dân số Liên hợp quốc: Việt Nam không cần phải tiếp tục chính sách giảm mức sinh

Theo bà Ritsu Nacken, Quyền trưởng đại diện Quỹ dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam, xu hướng giảm tổng tỷ suất sinh là rõ ràng và không thể đảo ngược lại cùng với quá trình phát triển kinh tế xã hội của quốc gia. Bà khuyến nghị: Việt Nam không cần phải tiếp tục chính sách giảm mức sinh hay kiểm soát dân số nữa. Chính sách kiểm soát này thậm chí sẽ có tác động ngược lại tới sự phát triển kinh tế xã hội của quốc gia. Đã đến lúc Việt Nam cần phải chuyển trọng tâm của chính sách dân số từ kiểm soát sinh sang việc lồng ghép các biến số dân số vào quá trình lập kế hoạch phát triển.
 Ngoài ra, chính sách và luật dân số trong thời gian tới cần phải tôn trọng và bảo vệ quyền sinh sản và quyền tự do lựa chọn về sinh sản. Điều này có nghĩa là mỗi cá nhân và từng cặp vợ chồng có quyền quyết định tự do và có trách nhiệm về số con và họ phải có đủ thông tin và phương tiện để thực hiện quyền này. Điều này hoàn toàn phù hợp với Chương trình hành động của hội nghị quốc tế về dân số và phát triển và các công ước về quyền con người mà Việt Nam đã tham gia.