QUẬN 1: Họp giao ban công tác hoạt động DS-KHHGĐ Tháng 8 năm 2015

0
56

Ngày 10/9/2015, Phòng Y tế Quận 1 tổ chức họp giao ban định kỳ tháng 9 năm 2015 về công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình giữa Quận và 10 phường dưới sự chủ trì của bà Bùi Thị Yến – Phó trưởng phòng Y tế Quận 1.

Buổi họp đã đánh giá việc thực hiện công tác tháng 8 và triển khai công tác tháng 9 với các nội dung: Tăng cường truyền thông đối tượng khó tiếp cận, Kế hoạch Hội thi tìm hiểu kiến thức và kỹ năng chăm sóc Sức khỏe sinh sản – Tiền hôn nhân, Kế hoạch tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cộng tác viên năm 2015, đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu Dân số – Kế hoạch hóa gia đình 9 tháng đầu năm và cập nhật thông tin vào Kho dữ liệu điện tử về Dân số – Kế hoạch hóa gia đình./.

DSC01142 [1600x1200]