PHƯỜNG 8, QUẬN 6 TỔ CHỨC TRUYỀN THÔNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH CAN THIỆP GIẢM THIỂU MẤT CÂN BẰNG GIỚI TÍNH KHI SINH NĂM 2016

0
51

Báo cáo viên là bà Dương Thị Nguyệt Mai, Phó Trưởng Phòng Y tế đã cung cấp các nội dung cơ bản về thực trạng, nguyên nhân và hậu quả tình hình Mất cân bằng giới tính khi sinh ở nước ta hiện nay. Bên cạnh đó, báo cáo viên cũng đề ra các giải pháp, những việc cần thực hiện để kéo giảm tình trạng Mất cân bằng giới tính khi sinh.
Buổi truyền thông đã giúp cho mọi người nâng cao kiến thức về nội dung Mất cân bằng giới tính khi sinh hiện nay, không trọng nam khinh nữ, không lựa chọn giới tính thai nhi, đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các Ban Ngành, Đoàn thể về vai trò, tầm quan trọng của công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình đối với sự phát triển nói chung và lợi ích của chương trình can thiệp Giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh nói riêng.
13918923_1406981335985583_1921485651_o
Ảnh: Bà Dương Thị Nguyệt Mai – Phó Trưởng Phòng Y tế đang cung cấp thông tin về thực trạng Mất cân bằng giới tính khi sinh hiện nay