CỦ CHI: TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG CỘNG TÁC VIÊN DÂN SỐ – KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH NĂM 2020

0
62

Nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác Dân số trên địa bàn huyện, ngày 20 và 21 tháng 7 năm 2020, Phòng Y tế huyện Củ Chi phối hợp Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành cho 118 cộng tác viên nòng cốt và cộng tác viên mới tham gia công tác Dân số thuộc 21 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Báo cáo viên phụ trách có:

Bác sĩ Đặng Thị Trúc Mai – Chuyên viên phòng Truyền thông Giáo dục – Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình.

Bà Đoàn Thị Cẩm Hồng – Chuyên viên Phòng Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình.

(hình báo cáo viên đang triển khai các nội dung trong buổi tập huấn)

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được cung cấp và phổ biến nhiều thông tin hữu ích, quan trọng liên quan trực tiếp đến quá trình làm nhiệm vụ như: Nghe báo cáo viên hướng dẫn cách ghi các số liệu thống kê cũng như cách thu thập thông tin biến động về dân số ở cơ sở để nhập dữ liệu vào kho dữ liệu điện tử…. Những thông tin về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình trong giai đoạn hiện nay; những kiến thức cơ bản về dân số và phát triển; các biện pháp tránh thai và sức khỏe sinh sản; công tác tuyên truyền vận động về Dân số – Kế hoạch hóa gia đình ở cơ sở.

Thông qua lớp tập huấn cộng tác viên đã được trang bị các kiến thức về: Cập nhật, quản lý địa bàn, nâng cao chất lượng thông tin quản lý chuyên ngành Dân số; Kỹ năng công tác truyền thông, vãng gia, tư vấn, vận động chuyển đổi hành vi; chức năng, nhiệm vụ của cộng tác viên Dân số, một số văn bản, chính sách, pháp luật về công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình./.

Người viết: Bùi Hữu Hòa – Cán sự Phòng Y tế huyện.