Thúc đẩy văn hóa người cao tuổi giúp người cao tuổi

0
60
Người cao tuổi nên được xem như là một nguồn lực cho gia đình, cộng đồng, quốc gia và Nhà nước nên tạo điều kiện khuyến khích để họ tham gia đóng góp cho xã hội. Theo chuyên gia của Quỹ Dân số Liên hiệp quốc, già hóa dân số cũng cần được nhìn nhận trên khía cạnh tích cực, dân số già hóa là cơ hội lớn cho các ngành kinh tế dịch vụ cho người cao tuổi.
Buổi sinh hoạt của CLB Liên thế hệ giúp nhau ở huyện Kiến Xương (Thái Bình). Ảnh: T. Hà

Buổi sinh hoạt của CLB Liên thế hệ giúp nhau ở huyện Kiến Xương (Thái Bình). Ảnh: T. Hà

Hiện nay, Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế đang dựa trên phân loại của Cowgill và Holmes (1970) chia các mức độ già hóa của dân số như sau: khi dân số từ 65 tuổi trở lên chiếm từ 7% – 9,9% tổng dân số thì dân số được coi là “già hóa”. Tương tự, 10%-19,9% gọi là dân số “già”; 20%-29,9% gọi là dân số “rất già” và từ 30% trở lên gọi là dân số “siêu già”.

Thông tin chi tiết xem tại đây