60 năm ngành Dân số – Vì một Việt Nam phát triển bền vững!

0
69
(VOH) – Sáng 24/12, TPHCM đã tổ chức Hội nghị kỷ niệm 60 năm truyền thống ngành Dân số Việt Nam với chủ đề “60 năm ngành Dân số – Vì một Việt Nam phát triển bền vững”.
Công tác dân số luôn được Đảng và chính quyền các cấp quan tâm, xác định là một bộ phận quan trọng của chiến lược phát triển đất nước, thực hiện tốt công tác Dân số là yếu tố cơ bản để nâng cao chất lượng cuộc sống của từng người dân, từng gia đình và toàn xã hội.

Thông tin chi tiết xem tại đây