Quận 6 tổ chức ra mắt Câu lạc bộ Tiền hôn nhân tại Phường 2,6 và Phường 12.

0
69

Nhằm triển khai hiệu quả Mô hình tư vấn và khám sức khỏe Tiền hôn nhân trên địa bàn quận, đảm bảo hoạt động tư vấn, cung cấp thông tin về tầm quan trọng của việc tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản – kế hoạch hóa gia đình cho nhóm đối tượng: vị thành niên/thanh niên và nam, nữ chuẩn bị kết hôn.

Vào ngày 15, 16 và 20/9 năm 2023, Ủy ban nhân dân Phường 2, 6 và Phường 12 đã tổ chức ra mắt 03 Câu lạc bộ tiền hôn nhân. Đến tham dự ra mắt Câu lạc bộ  tiền hôn nhân Phường 2 có ông Nguyễn Văn Hùng – Trưởng phòng Truyền thông – Giáo dục thuộc Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình thành phố và tham dự ra mắt CLB tiền hôn nhân Phường 6 và phường 12 có bà Ngô Thị Thanh Thảo – Phó Trưởng phòng Truyền thông – Giáo dục thuộc Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình Thành phố.

 

Hình ảnh: Quang cảnh ra mắt Câu lạc bộ tại phường 2,6 và phường 12

Sau buổi ra mắt là phần truyền thông về chuyên đề chăm sóc sức khỏe tiền hôn nhân do ông Nguyễn Văn Hùng và bà Ngô Thị Thanh Thảo làm báo cáo viên. Qua đây cung cấp nhiều thông tin, kiến thức bổ ích về chăm sóc sức khỏe trước khi kết hôn; nâng cao nhận thức và kỹ năng thực hành cho thanh niên trong việc chủ động chăm sóc sức khỏe sinh sản/sức khỏe tình dục và việc sử dụng biện pháp tránh thai cũng như lợi ích của việc khám sức khỏe trước khi kết hôn cho Ban chủ nhiệm và 90 người là thành viên Câu lạc bộ Tiền hôn nhân.

Hình ảnh: Quang cảnh buổi truyền thông tại các phường 2,6 và phường 12