Huyện Củ Chi Kiểm tra công tác Dân số và Phát triển năm 2023

0
263

Nhằm tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý điều hành và đánh giá kết quả thực hiện Chương trình Dân số và Phát triển trên địa bàn huyện năm 2023.

Từ ngày 10/10/2023 đến 19/10/2023, Phòng Y tế huyện tổ chức kiểm tra hoạt động công tác Dân số và Phát triển tại 21 xã, thị trấn. 

Trưởng đoàn kiểm tra: Ông Nguyễn Thành Danh – Trưởng Phòng Y tế huyện.

Phó đoàn: Bà Đinh Thị Dung – Phó Phòng Y tế huyện, cùng các thành viên là chuyên viên Phòng Y tế thuộc bộ phận Dân số huyện.

Hình ảnh công tác kiểm tra

Qua kiểm tra, nhằm đánh giá việc triển khai thực hiện các hoạt động công tác Dân số và Phát triển tại địa bàn 21 xã, thị trấn như: tình hình thực hiện các chỉ tiêu chuyên môn; công tác tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng, thi đua khen thưởng; đảm bảo hậu cần, đẩy mạnh tiếp thị xã hội và xã hội hóa các phương tiện tránh thai; kế hoạch – tài chính; công tác truyền thông – giáo dục chuyển đổi hành vi và tình hình thu thập, cập nhật các thông tin biến động vào kho dữ liệu điện tử; đồng thời tìm hiểu những khó khăn, vướng mắc trong việc phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tại địa phương. Qua đó, tìm ra những giải pháp khắc phục để đạt kết quả tốt hơn trong năm 2024./.