TP Thủ Đức tổ chức kiểm tra hoạt động công tác dân số phường năm 2023

0
140

Công tác kiểm tra được thực hiện từ ngày 26 tháng 10 đến hết ngày 03 tháng 11 năm 2023, địa điểm kiểm tra được thực hiện theo cụm từ 3 đến 4 phường có vị trí địa lý gần nhau để thuận tiện trong việc vận chuyển hồ sơ sổ sách đến địa điểm kiểm tra. Trong quá trình kiểm tra các phường có thể trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, đồng thời rút ngắn thời gian kiểm tra giúp cho Phòng Y tế tổng hợp kết quả đánh giá 34 phường và chuẩn bị hồ sơ phục vụ công tác kiểm tra của Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình Thành phố Hồ Chí Minh

Hình ảnh kiểm tra cụm phường Bình Thọ, Linh Chiểu, Trường Thọ

Hình ảnh kiểm tra cụm phường Long Trường, Long Phước, Phú Hữu, Trường Thạnh

Hình ảnh  kiểm tra cụm phường Tam Bình, Tam Phú, Bình Chiểu

Nhìn chung công tác quản lý nhà nước về dân số năm 2023 trên địa bàn 34 phường nhận được sự quan tâm chỉ đạo từ lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường, có sự phối hợp giữa các ban ngành đoàn thể, trạm y tế, khu phố, cộng tác viên dân số trong tổ chức các hoạt động truyền thông vận động. Các chương trình, mô hình, đề án về nâng cao chất lượng dân số được duy trì. Mở rộng mô hình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại phường Linh Đông, ra mắt 02 Câu lạc bộ Tiền hôn nhân tại phường Phước Long A và phường Long Trường. Dự ước năm 2023 hầu hết các chỉ tiêu dân số/sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình tại 34 phường đều đạt và vượt.