Quận 6 tổ chức kiểm tra công tác Dân số và Phát triển năm 2023 đối với 14 phường

0
101

Từ ngày 19 tháng 10 năm 2023 đến ngày 02 tháng 11 năm 2023, Phòng Y tế Quận 6 tiến hành kiểm tra công tác Dân số năm 2023 về thực hiện các chương trình mục tiêu, tình hình hoạt động của mạng lưới cộng tác viên Dân số, tiến độ thực hiện chỉ tiêu năm 2023 và tình hình thu thập, cập nhật các thông tin biến động vào kho dữ liệu điện tử tại 14 phường. Bà Nguyễn Thị Hằng – Trưởng Phòng Y tế quận 6 – Trưởng đoàn kiểm tra và Phó đoàn là Bà Lê Thị Thanh Thảo – Phó Phòng Y tế quận cùng các thành viên là chuyên viên Phòng Y tế phụ trách công tác Dân số quận.

Đoàn kiểm tra cũng tiến hành đi thực tế tại địa bàn để đối chiếu việc cập nhật các thông tin biến động từ phiếu thu tin vào sổ A0 và kho dữ liệu điện tử như: trẻ sinh, tử, kết hôn, chuyển đến, đi, số cặp vợ chồng đang sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại và đặc biệt là số người cao tuổi đang sinh sống trên địa bàn quận.

Qua đợt kiểm tra, nhằm đánh giá việc triển khai thực hiện công tác Dân số và Phát triển tại 14 phường, các chỉ tiêu chuyên môn; công tác tổ chức, đào tạo, thi đua, nâng cao năng lực cán bộ; đảm bảo hậu cần và đẩy mạnh tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai; công tác kế hoạch – tài chính; Truyền thông – Giáo dục chuyển đổi hành vi và tình hình thu thập, cập nhật các thông tin biến động vào kho dữ liệu điện tử; đồng thời tìm hiểu những khó khăn, vướng mắc trong phối hợp với các ban ngành địa phương, giúp chuyên trách và cộng tác viên tự nhìn nhận, đánh giá lại những hiệu quả công việc của mình đã làm. Qua đó, tìm giải pháp khắc phục những khó khăn, vướng mắt để đạt kết quả tốt hơn trong năm 2024.