BAN CHỈ ĐẠO DÂN SỐ VÀ PHÁT TRIỂN QUẬN 5 Tổ chức hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số và kỷ niệm 62 năm Ngày Dân số Việt Nam năm 2023 với Chủ đề: “Tham gia tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn vì hạnh phúc gia đình vì tương lai đất nước”; Tổng kết công tác Dân số Năm 2023; Ký kết phối hợp liên ngành công tác Dân số Năm 2024

0
88

Vào lúc 14g00, ngày 22/12/2023, Ban Chỉ Đạo Dân số và Phát triển Quận 5 đã tổ chức Hội nghị hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về Dân số, kỷ niệm 62 năm ngày Dân số Việt Nam (26/12/1961 – 26/12/2023) và tổng kết hoạt động công tác Dân số năm 2023,  Ký kết phối hợp liên ngành công tác Dân số Năm 2024 trên địa bàn Quận 5 với sự tham gia của hơn 200 đại biểu.

Đến tham Hội nghị có Bà Huỳnh Thị Ngọc Thủy – Phó Trưởng phòng Dân số – Kế hoạch hóa gia đình, Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình Thành phố Hồ Chí Minh, Ông Nguyễn Hoàng Tuấn – Q.Trưởng Phòng Y tế Quận 5, lãnh đạo các Ban, ngành, đơn vị phòng ban, Ủy ban nhân dân 14 phường, Chuyên trách và lực lượng  Cộng tác viên Dân số trên địa bàn quận.

Tại Hội nghị Ông Nguyễn Hoàng Tuấn – Q.Trưởng Phòng Y tế Quận 5 đã ôn lại ý nghĩa Ngày Dân số Việt Nam; báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác Dân số năm 2023 và phương hướng năm 2024.

Phát biểu tại Hội nghị, Bà Huỳnh Thị Ngọc Thủy – Phó Trưởng phòng Dân số – Kế hoạch hóa gia đình – Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình Thành phố đã ghi nhận những phấn đấu, nổ lực của cả hệ thống làm công tác dân số trên địa bàn Quận 5 trong thời gian qua, đồng thời chỉ ra những nội dung trọng tâm Quận 5 cần quan tâm đầu tư thực hiện trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân Quận 5 đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân số” cho 02 cá nhân (theo Quyết định số 2144/QĐ-BYT ngày 15/5/2023 của Bộ Y tế). Ngoài ra cũng đã tổ chức ký kết hợp đồng phối hợp thực hiện hoạt động công tác dân số năm 2024 cùng với các ban ngành, đoàn thể trên địa bàn Quận 5.