Phường Đa Kao, Quận 1 xây dựng mô hình tư vấn, khám sức khỏe tiền hôn nhân

0
126

Nhằm tăng cường nâng cao chất lượng Dân số tại vùng mức sinh thấp. Ủy ban nhân dân phường Đa Kao, Quận 1 đã triển khai và thực hiện mô hình tư vấn, khám sức khỏe tiền hôn nhân kết hợp trao giấy chứng nhận kết hôn cho các cặp nam, nữ đến đăng ký kết hôn trên địa bàn phường. Thông qua hoạt động tư vấn kết hợp trao giấy chứng nhận kết hôn cho các cặp đến đăng ký kết hôn nhằm khuyến khích họ đi khám sức khỏe trước khi kết hôn cũng như hiểu rõ được lợi ích và tầm quan trọng của việc khám sức khỏe tiền hôn nhân.

Thông qua mô hình này phường Đa Kao muốn góp một phần nhỏ vào hoạt động nâng cao chất lượng Dân số trên địa bàn Quận 1 nói riêng và Thành phố Hồ Chí Minh nói chung./.

Cặp đôi đến tư vấn và đăng ký kết hôn

 

Lãnh đạo phường trao giấy chứng nhận kết hôn

Ban chủ nhiệm, thành viên CLB Tiền hôn nhân phường tư vấn cho các bạn thanh niên nam, nữ