THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC TỔ CHỨC TRUYỀN THÔNG LỒNG GHÉP CHÍNH SÁCH DÂN SỐ TRONG ĐỢT HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3 NĂM 2024

0
164

Nhân đợt hoạt động kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3 năm 2024, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức phối hợp truyền thông lồng ghép chuyên đề Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017; Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới tại 34 phường trên địa bàn TP Thủ Đức.

Bà Nguyễn Thị Kim Chung – Phó Trưởng PYT TP Thủ Đức truyền thông tại phường Bình Chiểu

Ngay từ đầu năm 2024, UBND thành phố Thủ Đức giao chỉ tiêu truyền thông chuyên đề về Chính sách dân số với 02 cuộc/phường/năm cho UBND 34 phường, từ nguồn kinh phí dự toán của UBND thành phố Thủ Đức cấp cho Phòng Y tế thành phố.

Bà Ngô Ngọc Hân – Chuyên viên PYT TP Thủ Đức truyền thông tại phường Thảo Điền

Các nội dung tuyên truyền liên quan đến lợi ích của việc sinh đủ hai con, vận động không kết hôn muộn, không sinh con muộn. Tăng cường công tác truyền thông để vận động người dân thành phố Thủ Đức thực hiện thông điệp “Mỗi cặp vợ chồng sinh đủ hai con” nhằm nỗ lực giải quyết tình trạng mức sinh thấp mang lại lợi ích cho gia đình và xã hội.

Bà Võ Thị Kéo – Chủ tịch Hội Luật Gia TP Thủ Đức truyền thông tại phường Hiệp Bình Chánh

Bện cạnh đó, tuyên truyền về các đề án nâng cao chất lượng dân số như: kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh; sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh; vận động các cặp nam, nữ  khám sức khỏe trước khi kết hôn để biết được tình trạnh sức khỏe của bản thân, ngăn ngừa sớm các bệnh lý di truyền; lợi ích của sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh; chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi.

Bà Nguyễn Thị Kim Chung – Phó Trưởng PYT TP Thủ Đức truyền thông tại phường Linh Xuân

Để tiếp tục hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu về công tác dân số năm 2024, trong thời gian tới UBND thành phố Thủ Đức tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến, thay đổi hành vi của cộng đồng về công tác dân số trong tình hình mới./