QUẬN 7 TRIỂN KHAI CÔNG TÁC DÂN SỐ NĂM 2024

0
53

Thực hiện Kế hoạch số 1120/KH-UBND Ngày 07 tháng 03 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về hoạt động công tác dân số năm 2024; Quyết định số 716/QĐ-UBND ngày 09 tháng 03 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc Giao chỉ tiêu công tác Dân số năm 2024 cho Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện;

Ngày 15 tháng 03 năm 2024, Thường trực Ban Chỉ đạo công tác Dân số và Phát triển Quận 7 tổ chức triển khai hoạt động công tác Dân số năm 2024.

Bs.Trần Hữu Nghĩa – Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo công tác Dân số và Phát triển  – Trưởng Phòng Y tế Quận 7 chủ trì buổi họp

Tham dự có: Bs.Trần Hữu Nghĩa – Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo công tác Dân số và Phát triển  – Trưởng Phòng Y tế, các chuyên viên Phòng Y tế Quận 7; Phó Chủ tịch Phụ trách lĩnh vực Văn hóa – Xã hội cùng các Chuyên trách Dân số 10 phường.

Bà Phạm Thị Thanh Hà – Chuyên viên Phòng Y tế – báo cáo tóm tắt về tình hình hoạt động công tác dân số năm 2023; phương hướng hoạt động trọng tâm năm 2024

Bác sĩ Trần Hữu Nghĩa – Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo công tác Dân số và Phát triển – Trưởng phòng Y tế kết luận một số nội dung:

–  Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được về công tác dân số năm 2023, đề nghị Ban Chỉ đạo công tác Dân số và Phát triển phường khẩn trương, nhanh chóng chỉ đạo Chuyên trách dân số 10 phường tham mưu xây dựng Kế hoạch hoạt động Dân số năm 2024 và các chỉ tiêu có liên quan.

– Thường xuyên rà soát về lực lượng Cộng tác viên dân số của 10 phường nhằm tăng cường các hoạt động có liên quan đến lĩnh vực về dân số để nhằm mục đích đạt hiệu quả cao.

– Định kỳ, các phường tổ chức họp giao ban về công tác dân số (trong đó có lực lượng Cộng tác viên tham dự) gửi lịch giao ban về Phòng Y tế để sắp xếp tham dự nhằm phối hợp, hỗ trợ, hoặc tháo gỡ những khó khăn vướng mắc có liên quan đến lĩnh vực dân số.

– Đề nghị các Chuyên viên Phòng Y tế tùy theo nhiệm vụ được phân công tích cực tham mưu cho Ban Chỉ đạo công tác Dân số và Phát triển về tình hình hoạt động công tác dân số năm 2024 trên địa bàn đạt hiệu quả./.