THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC: TẬP HUẤN THỰC HIỆN RÀ SOÁT, PHÂN CHIA LẠI ĐỊA BÀN DO CỘNG TÁC VIÊN QUẢN LÝ THEO ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH KHU PHỐ

0
35

Nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu, nhiệm vụ quản lý địa bàn của cộng tác viên dân số sau khi chia tách, sáp nhập khu phố trên địa bàn thành phố Thủ Đức theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 14 tháng 3 năm 2024 của Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa X kỳ họp thứ 14 về việc thành lập, chia tách, sáp nhập, đổi tên khu phố, ấp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Phòng Y tế tổ chức tập huấn triển khai rà soát, phân chia lại địa bàn cộng tác viên quản lý theo địa giới hành chính khu phố cho chuyên trách dân số 34 phường và chuyên viên phòng Y tế phụ trách công tác dân số. Tại buổi tập huấn ông Huỳnh Thế Khải – chuyên viên Phòng Dân số – Kế hoạch hóa gia đình thuộc Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai công văn số 173/CCDS-DSKHHGĐ ngày 03/6/2024 của Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình Thành phố Hồ Chí Minh về việc rà soát, phân chia lại địa bàn do cộng tác viên quản lý theo địa giới hành chính khu phố, ấp.

Báo cáo viên đã hướng dẫn các bước rà soát, phân chia, quy trình thực hiện thông qua các biểu mẫu theo quy định. Sau phần báo cáo, giữa báo cáo viên và chuyên trách 34 phường đã có những nội dung trao đổi sát với thực tế địa bàn, gắn với hoạt động quản lý của cộng tác viên nhằm cụ thể hóa các bước thực hiện để công tác rà soát phân chia địa bàn do cộng tác viên quản lý theo địa giới hành chính khu phố một cách hiệu quả nhất, ít xáo trộn nhất, từng bước ổn định địa bàn mang đến hiệu quả hoạt động quản lý cao nhất. Góp phần nâng cao chất lượng thông tin quản lý chuyên ngành Dân số, đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ công tác dân số của địa phương./.

Ông Huỳnh Thế Khải – chuyên viên Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình Thành phố báo cáo tại buổi tập huấn

Toàn cảnh buổi tập huấn

Chuyên trách Dân số tham gia thảo luận tại buổi tập huấn