HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC DÂN SỐ QUÝ II NĂM 2024

0
65

Sáng ngày 20 tháng 6 năm 2024, Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình Thành phố tổ chức Hội nghị giao ban sơ kết công tác Dân số 6 tháng đầu năm, triển khai các hoạt động trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024. Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình cùng lãnh đạo các phòng chuyên môn trực thuộc Chi cục và Lãnh đạo, chuyên viên phụ trách công tác Dân số của Phòng Y tế thành phố Thủ Đức và 21 quận, huyện.

Tại Hội nghị đại biểu đã nghe Lãnh đạo các phòng chuyên môn báo cáo sơ kết hoạt động công tác dân số 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, đồng thời triển khai các kế hoạch: Chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung ứng dịch vụ nâng cao chất lượng dân số ở vùng mức sinh thấp, kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Dân số – Kế hoạch hóa gia đình đạt chuẩn viên chức Dân số năm 2024, các hoạt động kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới 11/7, Hội thi ảnh đẹp “Gia đình hai con – vẹn tròn hạnh phúc”.

Hội nghị đã triển khai Hướng dẫn liên Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Y tế và Sở Văn hóa và Thể thao về chức năng và nhiệm vụ của đội ngũ Cộng tác viên dân số kiêm công tác gia đình và trẻ em trên bịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030 và một số nội dung công tác tổ chức, tài chính, chi bồi dưỡng, hỗ trợ cho cộng tác viên.

Qua các ý kiến thảo luận Lãnh đạo Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình đã giải đáp những khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc thực hiện các chỉ tiêu được giao, khám sức khỏe trước khi kết hôn, quy trình quản lý, giám sát việc khám sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng; các mô hình truyền thông mới.

Ông Phạm Chánh Trung, Chi cục trưởng Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình phát biểu tại Hội nghị

Thông qua Hội nghị, ông Phạm Chánh Trung, Chi cục Trưởng Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình đã có ý kiến chỉ đạo: Qua báo cáo kết quả công tác dân số 6 tháng đầu năm, cho thấy Phòng Y tế thành phố Thủ Đức và 21 quận, huyện đã phát huy tốt tinh thần trách nhiệm trong thực hiện có hiệu quả sự chỉ đạo của Sở Y tế, Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình và đặc biệt là sự quan tâm của Ủy ban nhân dân và Phòng Y tế các quận, huyện đã quan tâm đến hiệu quả công tác Dân số tại địa phương. Trong thời gian tới, đề nghị Phòng Y tế thành phố Thủ Đức và 21 quận, huyện cần tiếp tục phát huy, tăng cường công tác phối hợp giữa các đơn vị trong ngành Y tế nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu về công tác Dân số trong năm 2024./.

Nguồn: Phòng TCHCTV – Chi cục DS-KHHGĐ