HUYỆN CẦN GIỜ TỔ CHỨC LỄ PHÁT ĐỘNG CHIẾN DỊCH TRUYỀN THÔNG LỒNG GHÉP VỚI CUNG CẤP DỊCH VỤ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DÂN SỐ TẠI VÙNG MỨC SINH THẤP VÀ HƯỞNG ỨNG KỶ NIỆM NGÀY DÂN SỐ 11/7 NĂM 2024

0
30

Sáng ngày 09/7, tại Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã Bình Khánh, Uỷ ban nhân dân huyện Cần Giờ tổ chức Lễ phát động chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ nâng cao chất lượng Dân số tại vùng mức sinh thấp và hưởng ứng Kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới 11/7, với chủ đề “Đầu tư cho công tác dân số là đầu tư cho phát triển bền vững”.

Tham dự có các đồng chí: Phạm Chánh Trung, Chi cục Trưởng Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình Thành phố; Nguyễn Ngọc Xuân, Ủy viên BTV Huyện ủy; Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác Dân số và Phát triển huyện; Nguyễn Văn Hà, Trưởng Phòng Y tế huyện; Hồ Thị Ái, Trưởng Ban Đại diện Hội Người cao tuổi huyện; đại diện lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, Thành viên Ban Chỉ đạo công tác Dân số và Phát triển các xã và cộng tác viên Dân số; người dân, cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh sản, thanh niên nam nữ chuẩn bị kết hôn, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện.

Phát động Chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ nâng cao chất lượng Dân số tại vùng mức sinh thấp năm 2024, đồng chí Nguyễn Ngọc Xuân, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện kêu gọi các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị – xã hội cùng chung tay góp sức trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ: “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức của người dân về các vấn đề Dân số như: việc nỗ lực giải quyết tình trạng mức sinh thấp, lợi ích của việc khám sức khỏe trước khi kết hôn, tham gia các dịch vụ nâng cao chất lượng Dân số, tăng cường chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tổ chức tuyên truyền, vận động, cung cấp thông tin, kết quả thực hiện Chiến dịch nhằm tạo dư luận ủng hộ việc triển khai Chiến dịch. Tăng cường cung cấp thông tin đến các cấp ủy Đảng, lãnh đạo Chính quyền địa phương về công tác Dân số thông qua hệ thống văn bản quản lý và thông qua truyền thông đại chúng. Thống nhất nhận thức của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong giải quyết các vấn đề dân số trọng tâm của huyện. Tiếp tục triển khai các chương trình phối hợp với các ban ngành, đoàn thể của huyện để chỉ đạo hệ thống cơ sở, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên tham gia Chiến dịch. Đẩy mạnh việc xã hội hóa công tác Dân số trong chỉ đạo điều hành và tổ chức triển khai Chiến dịch.

Sau Lễ phát động, Ban Tổ chức triển khai các hoạt động tuyên truyền bằng xe loa tuyên truyền trên các tuyến đường trung tâm xã Bình Khánh và triển khai cung cấp dịch vụ nâng cao chất lượng dân số (gói khám sức khỏe cho người cao tuổi) ngay tại Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã./.

Một số hình ảnh trong buổi Chiến dịch