Phòng Y tế Huyện Cần Giờ: Tập huấn cho cộng tác viên Dân số – kế hoạch hóa gia đình năm 2023.

0
2396

Từ ngày 25/8/2023 đến ngày 06/9/2023, Phòng Y tế huyện Cần Giờ phối hợp với Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình thành phố tổ chức 04 lớp tập huấn về Chức năng, nhiệm vụ của cộng tác viên dân số cùng các chế độ, chính sách mới liên quan đến Dân số và Phát triển thu hút 366 học viên là cộng tác viên, cán bộ chuyên trách Dân số – kế hoạch hóa gia đình các xã, thị trấn.

Ông Phạm Chánh Trung – Chi cục trưởng Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình thành phố đồng thời là báo cáo viên đã hướng dẫn những kiến thức cơ bản về: Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục. Nội dung chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển; tuyên truyền, vận động các cặp vợ chồng sinh đủ hai con. Kỹ năng công tác vãng gia; chương trình Tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn; Xã hội hóa công tác truyền thông; Kiến thức về chương trình tầm soát, chẩn đoán, điều trị bệnh, tật trước sinh và sơ sinh; Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, Đề án Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và Chương trình Tư vấn và Khám sức khỏe trước khi kết hôn; Hướng dẫn thực hiện hệ thống biểu mẫu và chế độ báo cáo thống kê chuyên ngành Dân số – kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2021 – 2025 theo chỉ đạo của Tổng cục Dân số – kế hoạch hóa gia đình, Bộ Y tế.