THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VỀ THÀNH LẬP, CHIA TÁCH, SÁP NHẬP, ĐỔI TÊN KHU PHỐ, ẤP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

0
98

(Thanhuytphcm.vn) – Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 14, HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, sáng 14/3, HĐND TPHCM biểu quyết thông qua Nghị quyết về thành lập, chia tách, sáp nhập, đổi tên khu phố, ấp trên địa bàn TPHCM.

Các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về thành lập, chia tách, sáp nhập, đổi tên khu phố, ấp trên địa bàn TPHCM

(Thanhuytphcm.vn) – Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 14, HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, sáng 14/3, HĐND TPHCM biểu quyết thông qua Nghị quyết về thành lập, chia tách, sáp nhập, đổi tên khu phố, ấp trên địa bàn TPHCM.

Theo quyết nghị, thực hiện thành lập, chia tách, sáp nhập, đổi tên (gọi chung là sắp xếp) khu phố, ấp trên địa bàn TP như sau: TP Thủ Đức sắp xếp 199 khu phố thành 644 khu phố mới; Quận 1 sắp xếp 66 khu phố thành 98 khu phố mới; Quận 3 sắp xếp 63 khu phố thành 112 khu phố mới; Quận 4 sắp xếp 51 khu phố thành 78 khu phố mới.

Quận 5 sắp xếp 99 khu phố thành 85 khu phố mới; Quận 6 sắp xếp 74 khu phố thành 106 khu phố mới; Quận 7 sắp xếp 53 khu phố thành 212 khu phố mới; Quận 8 sắp xếp 97 khu phố thành 202 khu phố mới; Quận 10 sắp xếp 79 khu phố thành 116 khu phố mới; Quận 11 sắp xếp 63 khu phố thành 115 khu phố mới; Quận 12 sắp xếp 80 khu phố thành 339 khu phố mới; quận Bình Tân sắp xếp 130 khu phố thành lập 366 khu phố mới.

Quận Bình Thạnh sắp xếp 89 khu phố thành 271 khu phố mới; quận Gò Vấp sắp xếp 186 khu phố thành 306 khu phố mới; quận Phú Nhuận sắp xếp 60 khu phố thành 93 khu phố mới; quận Tân Bình sắp xếp 117 khu phố thành 212 khu phố mới; quận Tân Phú sắp xếp 68 khu phố thành lập 237 khu phố mới; huyện Bình Chánh sắp xếp 5 khu phố, 101 ấp thành 13 khu phố, 400 ấp mới; huyện Cần Giờ sắp xếp 5 khu phố, 28 ấp thành 5 khu phố, 43 ấp mới; huyện Củ Chi sắp xếp 8 khu phố, 178 ấp thành 13 khu phố, 292 ấp mới; huyện Hóc Môn sắp xếp 8 khu phố, 79 ấp thành 9 khu phố, 353 ấp mới; huyện Nhà Bè sắp xếp 4 khu phố, 26 ấp thành 22 khu phố, 119 ấp mới.

HĐND TPHCM giao UBND TP chỉ đạo kiện toàn, đảm bảo tổ chức, hoạt động của các khu phố, ấp mới theo quy định pháp luật; chỉ đạo UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức phối hợp chặt chẽ với cấp ủy Đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội trên địa bàn thực hiện việc kiện toàn đồng bộ các tổ chức trong hệ thống chính trị đảm bảo đúng quy định; đồng thời, chỉ đạo các sở, ngành TP phối hợp với UBND các cấp thực hiện giải quyết thủ tục hành chính kịp thời đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân nơi có khu phố, ấp được sắp xếp.

HĐND TP giao Thường trực HĐND TP, các Ban của HĐND TP, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND TP giám sát thực hiện Nghị quyết. HĐND TP đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, các tổ chức thành viên phổ biến, thực hiện Nghị quyết; kịp thời phát hiện, phản ánh những vấn đề cần điều chỉnh bổ sung với các cơ quan có thẩm quyền.

Nguồn: TTĐT Đảng bộ TPHCM

Thông tin chi tiết xem Tại đây