Tiêp đoàn công tác giám sát về việc thực hiện cung cấp dịch vụ KHHGĐ của Trạm Y tế tuyến xã

0
208

Ngày 01 và ngày 02 tháng 8 năm 2023, Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) tiếp đoàn giám sát của Tổng cục DS-KHHGĐ vể triển khai thực hiện Quyết định số 134/QĐ-BYT ngày 19 tháng 01 năm 2022 của Bộ Y tế về việc ban hành phiếu giám sát tình hình cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) tại Trạm Y tế tuyến xã (gọi tắt là Quyết định 134/QĐ-BYT).

Đoàn giám sát gồm: ông Mai Trung Sơn – Phó Vụ Trưởng Vụ Quy mô Dân số  – Kế hoạch hóa gia đình; bà Lê Thị Song Lê – Phó Vụ Trưởng Vụ Truyền thông giáo dục Tổng cục Dân số  – Kế hoạch hóa gia đình; ông Dương Văn Đạt – Đại diện Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam, tiến hành giám sát trực tiếp tại Trạm Y tế Phường 3, Phường 13, Phường 22 và Trung tâm Y tế quận Bình Thạnh.

Tiếp đoàn giám sát Tổng cục DS-KHHGĐ có Ông Phạm Chánh Trung – Chi cục Trưởng Chi cục DS-KHHGĐ; Bà Trần Hoàng Thùy Trang – Phó Chi cục trưởng; bà Trần Thị Ngọc Yến – Trưởng phòng DS-KHHGĐ, của Chi cục DS-KHHGĐ thành phố; Ông Quách Kim Ưng – Phó giám đốc Trung tâm Y tế quận Bình Thạnh; Bà Hoàng Thị Huế – Trưởng khoa Chăm sóc SKSS và Trưởng, Phó Trưởng Trạm Y tế 03 phường (Phường 03, Phường 13, Phường 22) quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Qua 2 ngày thực hiện giám sát trực tiếp tại cơ sở và làm việc tại Chi cục DS-KHHGĐ Thành phố, công tác triển khai thực hiện các nội dung theo Quyết định 134/QĐ-BYT cơ bản đạt yêu cầu. Cơ sở vật chất được trang bị đầy đủ, nhân sự thực hiện cung cấp dịch vụ theo đúng qui định./.   

Đoàn giám sát làm việc tại Trạm Y tế phường 13 quận Bình Thạnh

Đoàn giám sát làm việc tại Trạm Y tế phường 22 Quận Bình Thạnh

Đoàn giám sát làm việc tại Trạm Y tế phường 22

Đoàn giám sát làm việc tại Trạm Y tế phường 03 quận Bình Thạnh