QUẬN 8: TỔ CHỨC TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC DÂN SỐ – KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH CHO CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH VÀ CỘNG TÁC VIÊN DÂN SỐ NĂM 2023

0
761

Nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ chuyên trách và cộng tác viên Dân số 16 phường trên địa bàn quận 8. Ngày 15/8 và 16/8/2023 tại Liên đoàn Lao động Quận 8. Phòng Y tế quận 8 phối hợp Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình Thành phố tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành cho hơn 200 người tham dự gồm cán bộ chuyên trách và cộng tác viên 16 phường trên địa bàn quận 8.

Báo cáo viên Nguyễn Thị Hồng – Phó Trưởng Phòng khám Sức khỏe Sinh sản, Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình Thành phố

Báo cáo viên Huỳnh Thế Khải – Chuyên viên Phòng Dân số, Chi cục Dân số –  Kế hoạch hóa gia đình Thành phố.

Tại lớp tập huấn, cán bộ chuyên trách và cộng tác viên đã được các báo cáo viên cung cấp và phổ biến nhiều thông tin hữu ích như: Triển khai Thông tư số 01/2022/TT-BYT ngày 10/01/2022 của Bộ Y tế về Quy định ghi chép ban đầu và chế độ báo cáo thống kê chuyên ngành dân số; Hướng dẫn thực hiện hệ thống biểu mẫu và chế độ báo cáo thống kê chuyên ngành Dân số – Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2021 – 2025 theo chỉ đạo của Tổng cục DS-KHHGĐ, Bộ Y tế; Hướng dẫn về quy trình thực hiện Đổi Sổ ghi chép ban đầu về DS-KHHGĐ giai đoạn 2022 – 2025; Chức năng, nhiệm vụ của cộng tác viên dân số và các chế độ, chính sách mới liên quan đến Dân số và Phát triển; Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục. Nội dung chuyển trọng tâm chính sách dân số từ Kế hạch hóa gia đình sang dân số và phát triển; tuyên truyền, vận động các cặp vợ chồng sinh đủ hai con. Kỹ năng vãng gia; Chương trình Tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn; Xã hội hóa công tác truyền thông; Bảng kiểm viên thuốc uống tránh thai; Tiếp thị xã hội và xã hội hóa các phương tiện tránh thai; Chương trình tầm soát, chẩn đoán, điều trị bệnh, tật trước sinh và sơ sinh; Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh; Chăm sóc sức khỏe Người cao tuổi./.