TỔ CHỨC TẬP HUẤN TRANG BỊ KIẾN THỨC, KỸ NĂNG CƠ BẢN VỀ NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC DÂN SỐ VÀ PHÁT TRIỂN VÀ GHI CHÉP BAN ĐẦU CHO CỘNG TÁC VIÊN DÂN SỐ QUẬN 10 VÀ 11

0
220

Từ ngày 16 tháng 8 đến ngày 17 tháng 8 năm 2023, tại Hội trường Uỷ ban nhân dân Phường 12 Quận 10, thực hiện kế hoạch tập huấn của Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình Thành phố, Phòng Y tế Quận 10 phối hợp với Phòng Y tế Quận 11 đã tổ chức tập huấn trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản về nghiệp vụ công tác dân số và ghi chép ban đầu cho hơn 100 cộng tác viên dân số mới tham gia công tác trên địa bàn Quận 10 và 11.

Báo cáo viên lớp tập huấn có Ông Nguyễn Quốc Hải – Trưởng phòng Phòng Tổ chức  Hành chính Tài vụ, Bà Đoàn Thị Cẩm Hồng – Phó Trưởng phòng DS-KHHGĐ và Bà Đặng Thị Trúc Mai – Chuyên viên Phòng Truyền thông – Giáo dục, Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình Thành phố.

Qua 02 ngày tập huấn, các báo cáo viên đã chia sẻ 09 chuyên đề bao gồm: Chức năng, nhiệm vụ của cộng tác viên dân số; Truyền thông chuyển đổi hành vi; Hệ lụy của mức sinh thấp; Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh; Tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn; Chương trình tầm soát, chẩn đoán, điều trị các bệnh, tật trước sinh và sơ sinh; Chương trình chăm sóc sức khỏe Người cao tuổi và các biện pháp tránh thai.

Nhằm triển khai thống nhất và đồng bộ hệ thống các mẫu Sổ ghi chép ban đầu về Dân số – Kế hoạch hóa gia đình (Sổ A0), mẫu Phiếu thu tin của cộng tác viên dân số và mẫu biểu báo cáo thống kê chuyên ngành dân số để góp phần nâng cao chất lượng thông tin, số liệu thống kê dân số phục vụ quản lý và điều hành công tác dân số cấp quận. Lớp cũng tập huấn công tác ghi chép ban đầu và và chế độ báo cáo thống kê chuyên ngành dân số theo Thông tư số 01/2022/TT-BYT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Y tế.

BCV Nguyễn Quốc Hải Trưởng phòng Phòng Tổ chức Hành chính Tài vụ, Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình Thành phố

BCV Đoàn Thị Cẩm Hồng Phó Trưởng phòng Phòng Dân số, Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình Thành phố

BCV Đặng Thị Trúc Mai Chuyên viên Phòng Truyền thông Giáo dục, Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình Thành phố