QUẬN 12 TỔ CHỨC TẬP HUẤN CỘNG TÁC VIÊN DÂN SỐ NĂM 2023

0
120

Ngày 23 và 24/8/2023 tại Trung tâm Chính trị quận, Phòng Y tế quận đã tổ chức lớp tập huấn công tác Dân số năm 2023 cho 120 đại biểu là cộng tác viên dân số 11 phường và cán bộ chuyên trách dân số quận, phường.

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được bà Đoàn Thị Cẩm Hồng – Phó Trưởng phòng Dân số – Kế hoạch hóa gia đình Thành phố và ông Nguyễn Văn Hùng – Trưởng phòng Truyền thông giáo dục truyền đạt các kiến thức cơ bản về Dân số – KHHĐ trong tình hình mới; các nội dung của Thông tư số 01/2022-BT về Quy định ghi chép ban đầu và chế độ báo cáo thống kê chuyên ngành dân số; hướng dẫn thực hiện hệ thống biểu mẫu, chế độ báo cáo thống kê và quy trình thực hiện đổi sổ ghi chép ban đầu về Dân số – KHHGD giai đoạn 2022 – 2025; các kỹ năng công tác truyền thông, vãng gia, tư vấn, vận động chuyển đổi hành vi về dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản và nâng cao chất lượng dân số; bảng kiểm viên uống tránh thai, quản lý bà mẹ mang thai và trẻ sơ sinh cùng các kiến thức về chương trình tầm soát, chẩn đoán, điều trị tật trước sinh, sơ sinh và đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Lớp tập huấn nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn và nâng cao năng lực để hoàn thành nhiệm vụ được phân công của cộng tác viên nâng cao chất lượng dân số trong tình hình mới.

                                                                   PHÒNG Y TẾ QUẬN 12