Hội nghị giao ban công tác Dân số quý III năm 2023

0
119

Sáng ngày 28 tháng 9 năm 2023, Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình Thành phố tổ chức Hội nghị giao ban công tác Dân số quý III năm 2023. Tham dự Hội nghị có đại diện Phòng nghiệp vụ – Sở Y tế, Lãnh đạo Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình, Lãnh đạo các phòng chuyên môn trực thuộc Chi cục. Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác Dân số của Phòng Y tế thành phố Thủ Đức và 21 quận, huyện.

Bà Trần Thị Ngọc Yến, Trưởng Phòng Dân số – Kế hoạch hóa gia đình báo cáo tại Hội nghị

Hội nghị đã nghe bà Trần Thị Ngọc Yến, Trưởng phòng Dân số – Kế hoạch hóa gia đình báo cáo tổng kết Chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ nâng cao chất lượng dân số tại vùng có mức sinh thấp năm 2023 và báo cáo kết quả hoạt động công tác Dân số 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023, đồng thời triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác Dân số năm 2023.

Ngoài ra, tại Hội nghị đại biểu đã nghe ông Lâm Bỉnh Yên, Phó trưởng phòng Y tế Quận 5 trình bày báo cáo tham luận về hiệu quả trong thực hiện công tác đổi sổ hộ gia đình A0, giai đoạn 2021 – 2025, bà Đỗ Thị Trúc Ly, Phó trưởng phòng Y tế Quận 1 chia sẽ những kinh nghiệm thực hiện hiệu quả công tác truyền thông qua lễ phát động chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ nâng cao chất lượng dân số tại vùng có mức sinh thấp năm 2023.

Ông Phạm Chánh Trung, Chi cục Trưởng Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình phát biểu            tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Ông Phạm Chánh Trung, Chi cục trưởng Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình đã biểu dương sự nỗ lực của Lãnh đạo các Phòng Y tế trong việc chỉ đạo triển khai có hiệu quả các hoạt động công tác dân số trên địa bàn, nhất là trong thực hiện Chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ nâng cao chất lượng dân số tại vùng có mức sinh thấp năm 2023 (diễn ra từ ngày 07/7/2023 – 07/9/2023), đã góp phần thực hiện đạt và vượt một số chỉ tiêu của chiến dịch, trong đó chỉ tiêu về hoạt động khám sức khỏe tiền hôn nhân đạt 131%, cung cấp dịch vụ sàng lọc trước sinh đạt 144,2%, khám sức khỏe người cao tuổi đạt 255,9%,… Tuy nhiên, chỉ tiêu vận động các cặp nam, nữ trước khi kết hôn năm 2023 vẫn còn thấp chỉ đạt 67%,… Do đó, để phấn đấu, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Dân số năm 2023, đề nghị Lãnh đạo Phòng Y tế thành phố Thủ Đức và 21 quận, huyện tiếp tục quyết liệt, nỗ lực hơn nữa trong thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, trong đó tập trung hoạt động trọng tâm: Phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu hiện còn đạt thấp. Khẩn trương rà soát, củng cố lại nhân sự tuyến cơ sở đảm bảo hoạt động thực chất, hiệu quả thu thập thông tin dữ liệu đầu vào trong cập nhật biến động dân cư; nâng cao chất lượng dữ liệu kho điện tử chuyên ngành Dân số, hạn chế sự gia tăng số liệu bất thường so với cùng kỳ, điều này sẽ ảnh hưởng đến khả năng dự báo chung của toàn ngành về tỷ số tính khi sinh, số trẻ sinh, số người cao tuổi trên địa bàn Thành phố.