CHI CỤC DÂN SỐ – KẾ HOACH HÓA GIA ĐÌNH THÀNH PHỐ HƯỞNG ỨNG LỄ “TẾT TRỒNG CÂY ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN BÁC HỒ”

0
33

Nhằm hưởng ứng Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2024 nhân kỷ niệm 134 năm Ngày sinh nhật Bác. Sáng ngày 17/5/2024, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình Thành phố đã tham gia trồng và chăm sóc bảo vệ cây xanh tại khuôn viên nơi làm việc. Thông qua tổ chức lễ nhằm phát động “Mỗi người dân Thành phố trồng một cây xanh vì một Việt Nam xanh”, góp phần xây dựng Thành phố “Xanh, thân thiện môi trường”.

Một số hình ảnh công chức, viên chức, người lao động tham gia hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”