Thông Báo

THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỜI CHÀO GIÁ TRỌN GÓI VẬT TƯ TIÊU HAO
THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN TRIỆU TẬP THÍ SINH THAM GIA VÒNG 2 KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC (ĐỢT 2) NĂM 2022
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC ĐỢT 2 NĂM 2022
THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2022
THÔNG BÁO TRIỆU TẬP THÍ SINH Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thông báo triệu tập các thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức Phòng khám Sức khỏe sinh sản - Kế hoạch hóa gia đình thuộc Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2022, cụ thể như sau:...
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng: I. CHỈ TIÊU THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM: 1./ Bác sĩ hạng III : 03 2./ Điều dưỡng hạng III : 01 3./ Hộ sinh hạng III : 03 4./ Chuyên viên Chỉ đạo tuyến : 01 5./ Kế toán viên : 01 6./ Chuyên viên Hành chính : 01 TỔNG CỘNG 10
Phòng khám Sức khỏe sinh sản-Kế hoạch hóa gia đình miễn phí
Cung cấp miễn phí các thông tin, kiến thức và tư vấn về SKSS,THN, chính sách dân số
1