Thông Báo

TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC
Khai giảng lớp “Bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ Dân số – Kế hoạch hóa gia đình chuẩn viên chức năm 2016”. Nhằm củng cố và nâng cao kiến thức cơ bản về Dân số cho đội ngũ cán bộ Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tuyến quận - huyện, phường - xã, thị trấn. Ngày 14/9/2016, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình phối hợp với Viện nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng lớp “Bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ Dân số - Kế hoạch hóa gia đình chuẩn viên chức năm 2016”...
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Công văn 711/SNV-CBVC công nhận kết quả xét tuyển viên chức
Lịch phát sóng chương trình Dân số và phát triển

Thời gian

Kênh phát sóng

8g50 ngày 15/5/2012

HTV7

 

Phòng khám Sức khỏe sinh sản-Kế hoạch hóa gia đình miễn phí
Cung cấp miễn phí các thông tin, kiến thức và tư vấn về SKSS,THN, chính sách dân số
1