QUYẾT ĐỊNH SỐ 4107/QĐ-UBND NGÀY 29/11/2022 CỦA UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VỀ BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN “CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ NGƯỜI CAO TUỔI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2022-2030”

0
21

Quyết định số 4107/QĐ-UBND ngày 29/11/2022 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện “Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022-2030”. File đính kèm tại đây.