QUYẾT ĐỊNH SỐ 403/QĐ-BYT NGÀY 20/01/2021 CỦA BỘ Y TẾ VỀ BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CHĂM SÓC SỨC KHỎE NGƯỜI CAO TUỔI ĐẾN NĂM 2030

0
41

Quyết định số 403/QĐ-BYT ngày 20/01/2021 của Bộ Y tế về Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030. File đính kèm tại đây.