KẾ HOẠCH SỐ 1650/KH-UBND NGÀY 20/5/2022 CỦA UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VỀ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CHĂM SÓC SỨC KHỎE NGƯỜI CAO TUỔI TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN NĂM 2030

0
38

Kế hoạch số 1650/KH-UBND ngày 20/5/2022 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về Thực hiện Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030. File đính kèm  tại đây.