QUYẾT ĐỊNH SỐ 1579/QĐ-TTG NGÀY 13/10/2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH CHĂM SÓC SỨC KHỎE NGƯỜI CAO TUỔI ĐẾN NĂM 2030

0
24

Quyết định số 1579/QĐ-TTg ngày 13/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030. File đính kèm tại đây.