KẾ HOẠCH SỐ 4255/KH-UBND NGÀY 16/12/2021 CỦA UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VỀ TRUYỀN THÔNG DÂN SỐ ĐẾN NĂM 2030 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

0
30

Kế hoạch số 4255/KH-UBND ngày 16/12/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về Truyền thông Dân số đến năm 2030 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. File đính kèm tại đây.