Kế họach thực hiện chương trình Sàng lọc trước sinh và Sàng lọc sơ sinh năm 2013

0
110

Ngày 19/03/2013 chi cục DS-KHHGĐ ban hành kế hoạch số 20/KH-CCDS về thực hiện chương trình SLTS-SLSS năm 2013

 

Download kế hoạch tại đây

Download mẫu báo cáo số 1

Download mẫu báo cáo số 2