Hội thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật dành cho báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, những người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

0
207

Link file PDF CONG VAN 8742 NGAY 12.10.2023 SYT-đã nén