Phường 10 Quận 6: Thơ VỠ KẾ HOẠCH

0
54

VỠ KẾ HOẠCH

Đêm qua, nằm mơ hoảng hồn
Giật mình tỉnh giấc mà lòng thấy lo
Cớ sao mà lại có thai
Thờ ơ, kế hoạch gia đình bỏ qua
Con nay hiện đã có hai
Nếp tẻ vừa đủ không còn mong chi
Nếu lỡ hai đứa cùng bề
Dù trai hay gái, con nào cũng con
Đèo bồng mong muốn thiệt hơn
Lại sinh thêm nữa lo nhiều hơn vui
Thôi thì, triệt để dùng ngay
Thuốc, bao, tiêm, cấy kèm theo là vòng
Chọn ngay biện pháp cho mình
An tâm, không sợ, không lo phải bầu
Ai ơi, xin hãy nhớ rằng
Sinh con vừa đủ, gia đình ấm no

Bùi Thị Liên Hương