Phòng Y tế huyện Cần Giờ kiểm tra công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình 6 tháng đầu năm 2016.

0
46

Tháng 06/2016, Phòng Y tế huyện Cần Giờ thực hiện kiểm tra tại 07/07 xã, thị trấn về công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình 6 tháng đầu năm 2016. Qua công tác kiểm tra, Phòng Y tế đánh giá tình hình hoạt động đội ngũ cộng tác viên Dân số – Kế hoạch hóa gia đình, việc tổ chức triển khai thực hiện các chương trình nâng cao chất lượng Dân số, hậu cần phương tiện tránh thai và tiến độ thực hiện chỉ tiêu về Dân số – Kế hoạch hóa gia đình. Trong 6 tháng đầu năm 2016, tỷ lệ sinh thô là 4,12%o (giảm 0,37%o so với cùng kỳ năm 2015), tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên là 4,82% (giảm 0,24% so với cùng kỳ năm 2015); Tỷ lệ giới tính khi sinh đạt 100 bé trai/100 bé gái; Tỷ lệ sàng lọc trước sinh là 80,8% và sàng lọc sơ sinh 84,57%; Chỉ tiêu vận động nam, nữ thanh niên khám sức khỏe Tiền hôn nhân, đạt 71,42%.

Bên cạnh, Phòng Y tế tập trung giám sát việc rà soát, thu thập thông tin, cập nhật, bổ sung vào Sổ A0 nhằm phục vụ tốt cho công tác đổi Sổ ghi chép ban đầu về Dân số – Kế hoạch hóa gia đình theo quyết định số 18/QĐ-TCDS ngày 17/3/2016 của Tổng cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình, qua đó hướng dẫn cộng tác viên về công tác lập bảng kê địa bàn và thẩm định, chốt số liệu dân số (mốc khóa Sổ A0 là ngày 01/4/2016).

Tại buổi kiểm tra, Phòng Y tế lắng nghe những khó khăn trong quá trình thực hiện, đồng thời giải quyết các ý kiến, đề xuất của Ban chỉ đạo công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình các xã, thị trấn và mạng lưới cộng tác viên.

hình kta [1600x1200]