Tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh đến ngày 28/4/2020

0
34

Theo báo cáo của hệ thống giám sát dịch bệnh, tình hình dịch bệnh COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh tính đến 08 giờ 00 ngày 28/4/2020 như sau:

Tình hình dịch bệnh COVID-19:

Tổng số trường hợp COVID-19 xác định đến ngày 28/4/2020: 54 trường hợp.

– Trong đó có 51 trường hợp đã xuất viện (03 ca ban đầu, giai đoạn 1; 48 ca mới: BN 32, BN 45, BN 48, BN 53, BN 54, BN 64, BN 65, BN 66, BN 75, BN 79, BN 80, BN 81, BN 82, BN 83, BN 89, BN 90, BN 95, BN 96, BN 97,  BN 98, BN 99, BN 100, BN 119, BN 120, BN 121, BN 125, BN 126,  BN 142, BN 150, BN 151, BN 152, BN 153, BN 157, BN 159, BN 160, BN 171, BN203, BN 204, BN234, BN92, BN124, BN 127, BN143, BN158,  BN 235, BN 236, BN 248, BN 206).

– Có 02 trường hợp dương tính lại là BN 207 (xuất viện ngày 18/4); BN 224 (xuất viện ngày 20/4), đang được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

– Bệnh nhân 91đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. HCM: Hiện tại, dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân tạm ổn định, không sốt, bệnh nhân tiếp tục thở máy, can thiệp lọc máu, tiên lượng còn nặng.

Tình hình giám sát người về từ vùng dịch:

1. Tình hình cách ly tập trung

Tại khu cách ly tập trung của thành phố

– Tổng số trường hợp hiện đang được cách ly tại khu cách ly tập trung của thành phố: 32 trường hợp gồm

+ Tại khu cách ly tập trung của thành phố tại huyện Nhà Bè: 22 trường hợp;
+ Trường Thiếu Sinh Quân Củ Chi (Khu C): 10 trường hợp.

Tại khu cách ly tập trung của quận, huyện:

Tổng số trường hợp được cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung của quận, huyện tính đến chiều ngày 27/4/2020: 2.005 trường hợp, trong đó 1.993 trường hợp hết thời gian theo dõi 14 ngày và không có triệu chứng, trong ngày 27/4/2020 hiện đang còn theo dõi 12 trường hợp.

2. Tình hình cách ly tại nhà, nơi lưu trú

Tổng số người được cách ly tại nhà, nơi lưu trú tính đến ngày 27/4/2020: 11.473 trường hợp, trong đó 11.377 trường hợp đã hết thời gian theo dõi 14 ngày, trong ngày 27/4/2020 hiện còn đang theo dõi 96 trường hợp.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố