BCG có bảo vệ con người chống lại COVID-19 ?

0
45

Câu trả lời của TCYTTG là chưa có một bằng chứng khoa học nào cho thấy vắc-xin ngừa lao BCG (Bacille Calmette-Guérin) giúp con người chống lại nhiễm vi rút COVID-19. TCYTTG chỉ khuyến cáo tiêm vắc-xin BCG cho trẻ sơ sinh ở các quốc gia có tỷ lệ mắc bệnh lao cao.

TCYTTG khẳng định không có một bằng chứng khoa học nào cho thấy vắc-xin Bacille Calmette-Guérin (BCG) giúp bảo vệ con người chống lại nhiễm vi rút COVID-19.

Có bằng chứng thực nghiệm từ các nghiên cứu trên động vật và người cho thấy vắc-xin BCG có tác dụng không đặc hiệu đối với hệ thống miễn dịch, nhưng tác dụng này không được mô tả rõ và sự liên quan lâm sàng của chúng cũng chưa được biết rõ.

Ngày 11/04/2020, để có thể khẳng định như trên, TCYTTG đã tổ chức rà soát và đánh giá tất cả các cơ sở dữ liệu khoa học chính thống và kho lưu trữ các dữ liệu về thử nghiệm lâm sàng, sử dụng cả 3 ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Trung Quốc để tìm kiếm tất cả các dữ liệu khoa học cớ liên quan đến các thuật ngữ: COVID-19, coronavirus, SARS-CoV-2 và BCG. Kết quả đã tìm ra ba tài liệu dưới dạng bản thảo được đăng trực tuyến trước khi được đánh giá ngang hàng (peer review). Trong các tài liệu này, các tác giả đã so sánh tỷ lệ mắc COVID-19 ở các quốc gia sử dụng vắc-xin BCG với các quốc gia không sử dụng vắc-xin này và thấy rằng các quốc gia thường sử dụng vắc-xin BCG ở trẻ sơ sinh thì có ít trường hợp được báo cáo về nhiễm COVID-19.

TCYTTG cho rằng các nghiên cứu sinh thái như vậy có xu hướng sai lệch đáng kể do nhiều yếu tố gây nhiễu, bao gồm sự khác biệt về nhân khẩu học, khác biệt về gánh nặng bệnh tật, khác biệt về tỷ lệ làm xét nghiệm chẩn đoán nhiễm vi-rút COVID-19 và giai đoạn của đại dịch COVID-19 ở mỗi quốc gia rất khác nhau. Tuy nhiên, TCYTTG vẫn cho triển khai hai thử nghiệm lâm sàng để giải quyết câu hỏi này và TCYTTG sẽ đánh giá bằng chứng khoa học khi có đủ dữ liệu nghiên cứu. Trong trường hợp kết quả nghiên cứu cho thấy không có bằng chứng ủng hộ, TCYTTG không khuyến cáo tiêm vắc-xin BCG để phòng ngừa COVID-19.

Ngược lại, TCYTTG tiếp tục khuyến cáo tiêm vắc-xin BCG cho trẻ sơ sinh ở các quốc gia có tỷ lệ mắc bệnh lao cao.

(Tài liệu tham khảo: Bacille Calmette-Guérin (BCG) vaccination and COVID-19 – Scientific brief, 12 April 2020, WHO).

SỞ Y TẾ TP.HCM