Bình Thạnh: Tổ chức Hội nghị triển khai Chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS – KHHGĐ và nâng cao chất lượng Dân số đợt 1 năm 2013.

0
101

Vào lúc 14 giờ 00, ngày 01/4/2013, Phòng Y tế quận tổ chức Hội nghị triển khai Chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản – kế hoạch hóa gia đình và nâng cao chất lượng Dân số đợt 1 năm 2013 tại Hội trường Phòng Giáo dục – Đào tạo quận do Bà Phạm Thị Mỹ Lệ – Phó Trưởng Phòng Y tế quận chủ trì hội nghị.

Tại Hội nghị, bà Phạm Thị Mỹ Lệ – Phó Trưởng Phòng Y tế quận đã triển khai và hướng dẫn các hoạt động trong Chiến dịch đợt 1 đến cán bộ chuyên trách 20 phường. Trong đó, tập trung tại 12 phường trọng điểm gồm các phường có số phụ nữ nghèo, dân nhập cư đông, sinh con thứ 3+ cao, tỷ lệ thực hiện các biện pháp tránh thai đạt thấp.

Chiến dịch đợt 1/2013 sẽ diễn ra từ ngày 20/3 đến ngày 13/5/2013 tại 12/20 phường, trong đó UBND quận đã hỗ trợ kinh phí để triển khai Chiến dịch và các hoạt động truyền thông, Trung tâm Y tế dự phòng quận tổ chức Đội lưu động cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS-KHHGĐ tại Trạm y tế phường (từ ngày 08/4 – 15/4/2013) gồm khám điều trị phụ khoa miễn phí, thực hiện soi tươi, tầm soát ung thư cổ tử cung với kinh phí gần 30.000.000 đồng./.