Quận Tân Phú:Tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cộng tác viên Dân số – Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) năm 2013.

0
86

Thực hiện kế hoạch số 29/KH-CCDS ngày 26/4/2013 của Chi cục DS-KHHGĐ thành phố về Tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cộng tác viên DS-KHHGĐ năm 2013 và Kế hoạch số 231/KH-YT ngày 26/4/2013 của Phòng Y tế quận Tân Phú về Tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cộng tác viên năm 2013.

Từ ngày 21 – 30/5/2013, Phòng Y tế quận Tân Phú đã tổ chức 02 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho 80 cộng tác viên DS-KHHGĐ 11 phường  tại Hội trường A1 – Uỷ ban nhân dân quận.

Lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho Cộng tác viên mới nhằm nâng cao năng lực công tác truyền thông vận động, tư vấn DS-KHHGĐ ở địa bàn dân cư. Việc tổ chức lớp tập huấn đảm bảo chu đáo, nghiêm túc, chất lượng và linh hoạt các chuyên đề. Đội ngũ cộng tác viên tích cực học tập, thảo luận và thực hành chuyên môn nghiệp vụ 4 chuyên đề:
– Truyền thông vận động chuyển đổi hành vi về dân số, sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình, kỹ năng công tác tư vấn vãng gia;
– Chương trình nâng cao chất lượng thông tin quản lý chuyên ngành DS-KHHGĐ (quản lý địa bàn, cập nhật sổ ghi chép ban đầu về DS-KHHGĐ, thực hiện chế độ thông tin báo cáo thống kê chuyên ngành);
– Tập huấn Bảng kiểm viên uống tránh thai;
– Chức năng, nhiệm vụ của Cộng tác viên và các chế độ, chính sách mới của Đảng và Nhà nước liên quan đến DS-KHHGĐ.

Báo cáo viên của đợt tập huấn nhiệt tình, giàu kinh nghiệm gồm: Bác sĩ Đặng Phi Yến – Trưởng phòng Truyền thông – Chi cục DS-KHHGĐ thành phố, Bác sĩ Dương Minh Quang – Phó trưởng phòng Kế hoạch – Tài vụ, Chi cục DS-KHHĐ thành phố và Dược sĩ Phan Thị Diệu Hoa – Phó trưởng phòng Y tế quận Tân Phú.

Kết thúc đợt  tập huấn có 74/80 học viên được cấp giấy chứng nhận, đạt tỷ lệ 93%. Hầu hết các học viên đều có những phản hồi tích cực về lớp tập huấn và mong muốn được duy trì các lớp tập huấn trong các năm tới để củng cố và bổ sung các kiến thức mới cho cộng tác viên nhằm đạt hiệu quả cao trong công tác truyền thông, thu thập số liệu và thực hiện các báo cáo về DS-KHHGĐ./.


 

                                                            Người viết bài: Đỗ Thị Kim Thùy.
                                                            Chuyên viên Phòng Y tế quận Tân Phú.