Phòng Y tế quận 5 tổ chức truyền thông “Sàng lọc trước sinh và Sàng lọc sơ sinh” năm 2013

0
97

Căn cứ Kế hoạch số 20/KH-CCDS, ngày 19/3/2013 của Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình thành phố về thực hiện chương trình Sàng lọc trước sinh và Sàng lọc sơ sinh  năm 2013;

Nhằm nâng cao nhận thức thái độ hành vi của người dân hướng tới mục tiêu là giảm thiểu số người tàn tật, thiểu năng trí tuệ trong cộng đồng góp phần nâng cao chất lượng dân số, cũng như phát hiện, can thiệp và điều trị sớm các bệnh, tật, rối loạn chuyển hóa, di truyền ngay trong giai đoạn bào thai và sơ sinh giúp cho trẻ sinh ra phát triển bình thường hoặc tránh được những hậu quả nặng nề về thể chất và trí tuệ. Phòng Y tế quận 5 đã tổ chức truyền thông chuyên đề “Sàng lọc trước sinh và Sàng lọc sơ sinh ” tại Hội trường 118 Ngô Quyền vào ngày 19/9/2013. Báo cáo viên là Bà Nguyễn Thị Minh Vân – Thạc sĩ khoa Di truyền Bệnh viện Từ Dũ, với sự tham dự của Bà Nguyễn Thị Phương Thúy – Phó Trưởng phòng y tế Quận 5 cùng với 15 cán bộ chuyên tráchDS-KHHGĐ, đại diện của 15 trạm y tế, phụ nữ mang thai và hơn 200 cộng tác viên của 15 phường./.