Bình Thạnh Tổ chức Hội nghị triển khai Chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe sinh sản – Kế hoạch hóa gia đình và nâng cao chất lượng Dân số đợt 1 năm 2014.

0
85

Vào lúc 8 giờ 00, ngày 27/3/2014, Phòng Y tế quận tổ chức Hội nghị triển khai Chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe sinh sản – Kế hoạch hóa gia đình và nâng cao chất lượng Dân số đợt 1 năm 2014 tại Hội trường Phòng Giáo dục – Đào tạo quận do Bà Trần Thanh Tâm – Trưởng Phòng Y tế và Ông Lê Ngọc Lâm – Phó Trưởng Phòng Y tế quận chủ trì hội nghị.

Tại Hội nghị, bà Trần Thanh Tâm – Trưởng Phòng Y tế quận đã triển khai và hướng dẫn các hoạt động trong Chiến dịch đợt 1 đến cán bộ chuyên trách 20 phường. Trong đó, tập trung tại 07 phường (01 phường trọng điểm cấp thành phố và 06 phường trọng điểm cấp quận) gồm các phường có số phụ nữ nghèo, dân nhập cư đông, sinh con thứ 3+ cao, tỷ lệ thực hiện các biện pháp tránh thai đạt thấp.

Chiến dịch đợt 1/2014 sẽ diễn ra từ ngày 01/4 đến ngày 30/4/2014 tại 07 phường trọng điểm và và 13 phường hưởng ứng Chiến dịch, trong đó UBND quận đã hỗ trợ kinh phí để triển khai Chiến dịch và các hoạt động truyền thông, Trung tâm Y tế dự phòng quận tổ chức Đội lưu động cung cấp dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe sinh sản – Kế hoạch hóa gia đình tại Trạm y tế phường (từ ngày 10/4 – 09/5/2014) gồm khám điều trị phụ khoa miễn phí, thực hiện soi tươi, tầm soát ung thư cổ tử cung với kinh phí gần 48.898.000 đồng. Đặc biệt, Trung tâm Y tế Dự phòng quận tổ chức tầm soát ung thư vú cho 120 phụ nữ nghèo/.