Kiểm tra công tác cập nhật kho dữ liệu điện tử tại 05 quận – huyện

0
87

Để đầy nhanh tiến độ cập nhật kho dữ liệu điện tử (DLĐT) kịp thời, đảm bảo yêu cầu của báo cáo điện tử, Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình (DS – KHHGĐ) thành phố đã tiến hành kiểm tra công tác cập nhật thông tin kho DLĐT tại 05 quận – huyện: quận 7, 9, 12, Bình Tân và huyện Bình Chánh trong tháng 5/2014.

Chi cục DS-KHHGĐ thành phố đã kiểm tra một số nội dung về công tác chỉ đạo, điều hành,  cập nhật thông tin vào kho DLĐT, rà soát hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử của quận – huyện, truyền và bảo mật dữ liệu điện tử trên ổ FTP. Kiểm tra tình hình cập nhật thông tin biến động vào sổ A0, phiếu thu tin của cộng tác viên của phường – xã, thị trấn.

Qua kiểm tra, Chi cục DS-KHHGĐ ghi nhận và hỗ trợ một số nội dung còn khó khăn và vướng mắc đối với công tác cập nhật thông tin của cộng tác viên và cán bộ chuyên trách phường – xã, thị trấn như: cập nhật biện pháp tránh thai, trình độ học vấn, tình trạng hôn nhân, tình trạng cư trú trong sổ A0; cách thu thập thông tin về sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh trong phiếu thu tin, … .

Kết thúc đợt kiểm tra, Chi cục DS-KHHGĐ đã kiến nghị với Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận – huyện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường – xã, thị trấn tăng cường chỉ đạo, điều hành đối với công tác DS-KHHGĐ cũng như tạo điều kiện về thời gian, trang bị máy vi tính cho cán bộ chuyên trách nhập thông tin vào kho DLĐT, giảm chênh lệch giữa báo cáo giấy và báo cáo điện tử (chênh lệch không quá 2%), nâng cao chất lượng thông tin kho DLĐT để phục vụ tốt công tác quản lý điều hành Chương trình mục tiêu quốc gia DS-KHHGĐ của địa phương và thành phố./.