Nhà Bè: Thực hiện hiệu quả chương trình giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2014

0
99

Thực hiện Đề án giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh ở 4/7 xã, thị trấn trong huyện, đến nay huyện Nhà Bè đã thu được những kết quả đáng mừng. Cụ thể, nếu như năm 2010, tỷ suất giới tính khi sinh ở huyện là 113 bé trai/100 bé gái, thì năm 2013 đã giảm xuống còn 102 bé trai /100 bé gái.

Để đạt được kết quả trên, Phòng Y tế huyện Nhà Bè đã tập trung nhiều hoạt động thiết thực. Trong đó, Phòng Y tế đã tham thưu Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè tổ chức Hội nghị lồng ghép triển khai thực hiện mô hình với 48 người tham dự là các thành viên Ban chỉ đạo công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình, cán bộ y tế, cán bộ Tư pháp, cán bộ chuyên trách Dân số – Kế hoạch hóa gia đình của xã, thị trấn. Hội nghị nhằm đẩy mạnh tuyên truyền các vấn đề, như: Nguyên nhân, hậu quả của việc mất cân bằng giới tính khi sinh, các nội dung về Chăm sóc sức khỏe sinh sản – Kế hoạch hóa gia đình… Tại các xã, thị trấn duy trì thường xuyên các buổi tuyên truyền thông qua hình thức nói chuyện trực tiếp với các nhóm đối tượng hoặc lồng ghép trong các buổi hội, họp, sinh hoạt khu dân cư, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” khu dân cư…

Đặc biệt trong 6 tháng đầu năm nay, Phòng Y tế huyện Nhà Bè đã tổ chức 8 cuộc truyền thông tại 4 xã thị trấn với 460 người tham dự do Bác sĩ Đặng Phi Yến – Trưởng Phòng Truyền thông – Giáo dục Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình thành phố trình bày. Qua các buổi truyền thông nhằm phân tích rõ những hệ lụy của tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, là nguyên nhân gây nên tình trạng phân biệt, đối xử với phụ nữ, bạo lực gia đình, mâu thuẫn phát sinh; về lâu dài sẽ dẫn đến tình trạng thừa nam, thiếu nữ; vị thế của người phụ nữ không được nâng cao, ít có cơ hội tham gia hoạt động cộng đồng, chính trị, xã hội… Tuy nhiên để thay đổi hoàn toàn quan điểm phải có con trai để nối dõi tông đường, thờ cúng tổ tiên, phụng dưỡng cha mẹ… của một bộ phận không nhỏ trong nhân dân ở vùng nông thôn, không hề dễ dàng, nhất là trong điều kiện đời sống kinh tế ngày càng phát triển như hiện nay.

Vì vậy trong thời gian tới, huyện Nhà Bè tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, Chính quyền và đầu tư nguồn lực cho việc giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh; kiện toàn, củng cố đội ngũ cán bộ chuyên trách và cộng tác viên ở cơ sở để thực hiện tốt công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình; huy động sự phối hợp, tham gia tích cực của ngành, các tổ chức hội, đoàn thể, trong thực hiện các hoạt động can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh. Đồng thời, huyện Nhà Bè từng bước ổn định quy mô dân số và nâng cao chất lượng dân số, góp phần thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2011 – 2015 và định hướng đến năm 2020.

Lê Thị Lệ Thủy (Phòng Y tế huyện Nhà Bè)


Buổi truyền thông do bác sĩ Đặng Phi Yến, Trưởng Phòng Truyền thông – Giáo dục
Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình thành phố trình bày.